Man skelner mellem dobbeltsyn på et øje og dobbeltsyn på begge øjne.
Hvis man har dobbeltsyn, men kun når man har sit ene øje åbent, er årsagen altid, at man har brug for at få korrigeret en brydningsfejl fx hvis man har en bygningsfejl. Det kan også skyldes grå stær. Dobbeltsyn på et øje er ikke farligt.

Hvis man har dobbeltsyn med begge øjne åbne, kan det dække over en alvorlig tilstand fx en lammelse af en øjenmuskel eller myastenia gravis. Dette skal altid ses akut af en øjenlæge.

Q Hvordan finder jeg ud af, om mit dobbeltsyn er farligt?

Hvis man har dobbeltsyn med begge øjne åbne, kan man få lavet en scanning af hjernen og dermed få afklaret, om man fejler noget alvorligt. Hvis man derimod har dobbeltsyn, når man lukker det ene øje, er det ikke farligt og kan skyldes, at man har behov for briller eller kontaktlinser.