Sukkersyge er en sygdom, der kan give alvorlige skader især på øjets nethinde, men også medføre grå stær. Diabetes forandringerne på nethinden opstår fordi blodkarrene på nethinden bliver utætte og forkalkede og kan give hævelse og blødninger på nethinden og blødning i øjets glaslegeme.

Hvis nethindeforandringerne er synstruende, kan man behandle nethinden med laser. Hvis der er kommet blødning i øjets glaslegeme , kan det blive nødvendigt at operere øjet ved en såkaldt vitrektomi, hvor man “suger” blodet væk.  Hvis synet er blevet sløret pga. hævelser i den gule plet (makula) kan man i visse tilfælde give indsprøjtninger i glaslegemet med VEGF-hæmmere eller steroid.

Q Hvad kan jeg selv gøre for at forhindre komplikationer til min diabetes?

Man kan selv sørge for at stabilisere sit blodtryk og blodsukker samt undgå tobaksrygning og overvægt. Hvis man har helt styr på sit blodsukker, er der kun en lille risiko for synstruende øjenforandringer.